Bijeenkomst „natuur | milieu | landschap“ op 27.11.2019

Als het om een rivier gaat, ligt het voor de hand de aandacht speciaal te richten op de thema’s natuur, milieu en landschap. Deze thema’s zijn ook langs de Berkel in het verleden al intensief aan de orde geweest, voor een deel ook met aandacht voor de grensoverschrijdende aspecten. Een centraal doel van dit INTERREG-project bestaat erin de uitwisseling en het ontstaan van netwerken in de Berkelregio te stimuleren.

Om dit doel te bereiken werd op 27.11.2019 in het kult Westmünsterland in Vreden een bijeenkomst georganiseerd, waarbij de uitwisseling van kennis en ervaringen, voortkomend uit de vele kleine en grote, zowel gerealiseerde als geplande projecten rond het themaveld “Natuur | Milieu | Landschap” langs de Berkel centraal stond. Verschillende acteurs van de bron tot de monding hebben hun werk gepresenteerd en daarover geïnformeerd.

Binnen de bijeenkomst werden verschillende aspecten voor mogelijke samenwerkingen uitgewerkt en de vervolg van de uitwisseling besloten.

Alle presentaties staan hier ter beschikking:

Natuurlijke ontwikkeling van de Berkel en de Berkel-bron
Ecologische verbetering van de Berkel aan de zuiveringsinstallatie
Rainer Hein, Stadt Billerbeck

Download presentatie, deel 1

Download presentatie, deel 2

Berkelwandeling Billerbeck
Martin Althoff, IBP e. V.

Download presentatie

Natuurberkel: Waterontwikkeling en bescherming tegen overstromingen in de stad Coesfeld
Patrick Voelker, Abwasserwerk Stadt Coesfeld

Download presentatie

Waterecologisch onderzoek in het FFH-gebied Berkel in het „Kreis Coesfeld
Birgit Stephan, Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V.

Download presentatie

Regionaal riviercentrum in Stadtlohn
Mathias Pennekamp, Stadt Stadtlohn

Download presentatie

Herstel van de Berkel in het centrum van Vreden
Joachim Hartmann, Stadt Vreden

Download presentatie

Natuurbeschermingsgebieden aan de Berkel Maatregelenconcept in het FFH-gebied Educatief werk en natuurtoerisme
Dr. Dietmar Ikemeyer, Biologische Station Zwillbrock

Download presentatie

Studie naar ontwerp Beekherstel Berkel traject Vreden-Rekken Internationale samenwerking
Karel Hesselink, Waterschap Rijn en Ijssel

Download presentatie

Herinrichting van de Berkel tuseen Lochem en Almen
Jaco van Langen, Waterschap Rijn en Ijssel

Download presentatie