Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /is/htdocs/wp1159741_S631G6PPL8/www/KUNDEN/web_berkel/wp-config.php on line 119

Warning: Constant WP_DEBUG_LOG already defined in /is/htdocs/wp1159741_S631G6PPL8/www/KUNDEN/web_berkel/wp-config.php on line 120

Warning: Constant WP_DEBUG_DISPLAY already defined in /is/htdocs/wp1159741_S631G6PPL8/www/KUNDEN/web_berkel/wp-config.php on line 121
Achtergrond en activiteiten – DIE BERKEL
Deprecated: Het argument $control_id is verouderd sinds versie 3.5.0! in /is/htdocs/wp1159741_S631G6PPL8/www/KUNDEN/web_berkel/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 304

Achtergrond
en activiteiten

Achtergrond

De Berkel ontspringt in de Baumberge op het grondgebied van de Stadt Billerbeck en mondt na ca. 115 km uit in de IJssel. Ze verbindt de Duitse plaatsen Coesfeld, Gescher, Stadtlohn en Vreden, en aan de Nederlandse kant de gemeenten Berkelland, Lochem en Zutphen. Een blik op het verleden leert dat de rivier een belangrijke culturele as vormde en in vroeger tijden ook als handelsroute een rol van betekenis speelde.

Het belang van de Berkel als verbindende schakel tussen de Duitse en Nederlandse aanwonenden neemt de laatste jaren weer toe en inmiddels zijn er talrijke initiatieven, organisaties, personen, plannen en activiteiten met de Berkel als middelpunt. Deze ontwikkeling kreeg een bijzondere impuls door de Regionale 2016, die aan de Duitse kant van de grens tot een intensieve uitwisseling tussen de gemeenten heeft geleid. In het kader daarvan vonden jaarlijks de ‘Berkelactiedagen’ plaats, evenementen met een groot publicitair effect die de verbindende rivier centraal stelden met allerlei lokale evenementen en grotere verbindende activiteiten zoals estafettelopen, fietstochten en fotowedstrijden.

Met het INTERREG V-project ‘berkeln 2018 – 2020′ streven de gemeenten aan beide kanten van de grens, samen met het Waterschap Rijn en IJssel, naar de voortzetting en uitbreiding van de grensoverschrijdende samenwerking. Daarbij gaat het zowel om netwerkactiviteiten in het algemeen als om concrete projecten rondom de thema’s ‘werk en opleiding’, ‘cultuur en toerisme’, ‘natuur, milieu en landschap’ en ‘structuur en demografie’. Centrale doelstellingen van het project zijn dat er tastbare resultaten moeten worden bereikt met meerwaarde voor de betrokkenen, dat nieuwe en krachtige actoren bij het proces worden betrokken, dat betrokkenen zich sterker committeren en dat werkroutines worden ontwikkeld en duurzaam worden gewaarborgd.

Het INTERREG-project bestaat uit de volgende bouwstenen:

BERKELFESTIVAL

In het kader van het INTERREG-project wordt elk jaar een Berkelfestival georganiseerd. De gedachte achter het festival is om in een weekend veel mensen langs de rivier samen te brengen, van de bron in de Duitse Baumberge tot aan de monding op de IJssel in Zutphen. Dit gebeurt met een gevarieerd aanbod dat reikt van cultuur en milieueducatie tot sport. De diverse activiteiten worden aangedragen door een groot aantal organisaties, verenigingen en instellingen en vinden plaats op allerlei locaties langs de Berkel. Ondanks het grote aantal activiteiten is het lastig om over de grote afstand van bron tot monding een echt ‘festivalgevoel’ te creëren. Daarom staat bij het Berkelfestival, dat juist vooral draait om de gemeenschappelijke ervaring en de ontmoeting van anderen, elk jaar één locatie in het middelpunt. Daar vinden grotere evenementen plaats die veel mensen trekken.

Het Berkelfestival 2022 vindt plaats van 6 t/m 8 mei en de Duitse gemeente Stadtlohn is het epicentrum.

Meer informatie vindt u op de website van het Berkelfestival: www.berkelfestival.eu.

BERKELCONFERENTIES

Bestanddeel van het INTERREG-project is de organisatie van een jaarlijkse Berkelconferentie. Deze bijeenkomst van een groot aantal actoren langs de Berkel is bedoeld om elkaar te leren kennen, informatie uit te wisselen en actuele thema’s rondom de rivier te presenteren en te bespreken. Het conferentie vindt plaats in cooperatie met de ‘Stichting 3e Berkelcompagnie’, die al lange tijd om de twee jaar een Berkelconferentie organiseert.

Meer informatie is hier te vinden: www.deberkel.info/berkelcompagnie

Netwerkactiviteiten

De Berkel als belangrijke grensoverschrijdende levensader biedt bijzondere kansen voor de grensoverschrijdende netwerkvorming, want in de steden langs de Berkel spelen vaak min of meer dezelfde thema’s. Aan weerszijden van de grens zijn er veel personen en instanties die werken met thema’s waarbij de Berkel een rol speelt. Bovendien zijn er in het verleden altijd weer ‘Berkelprocessen’ geweest waarin de verbindende kracht van de rivier centraal stond.
Kortom: langs de Berkel is ook in het verleden al in veel projecten gewerkt aan tal van thema’s rondom de rivier, waardoor er geen gebrek is aan visies, concepten en ideeën. Waar het tot dusver wel aan ontbreekt, is een systematische en op de lange termijn afgestemde grensoverschrijdende samenwerking. Het project berkeln 2018-2020 geeft hieraan nieuwe impulsen door netwerkactiviteiten. Het doel: positieve effecten voor het hele Berkelgebied.

INTERREG
NRW_MWIDE_RGB-1-1024x185
prov-gelderland-PG-logoA4-ZW-1-1